Opphørssalget starter torsdag 10. august

Butikken skal tømmes. F.o.m. 10.august kan du virkelig gjøre noen gode handler.